Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Biogramy / genealogia  Józef Gółkowski 

osoba :
     Józef Gółkowski, właściciel folwarku Brzeziny, wydawca polskich gazet, drukarz

pokrewieństwa :
     brak ...

nota biograficzna :


ur. 25 XII 1787 r. w Klęczkowie pow. chełmiński; zm. 22 VIII 1871 r. 
właściciel folwarku Brzeziny, założyciel pierwszej polskiej drukarni i księgarni w Prusach, wydawca m.in. "Nadwiślanina" i "Przyjaciela Ludu"


Uczył się w gimnazjum jezuickim w Grudziądzu, a następnie studiował prawo na uniwersytecie w Królewcu. Studiów nie ukończył z powodu kampanii napoleońskiej 1806-1807.


W 1848 r. założył w Chełmnie pierwszą na Pomorzu polską drukarnię i księgarnię. W 1849 r. przejął wydawanie "Szkółki Narodowej", pierwszego w tej części kraju polskiego czasopisma. Był to organ Ligi Polskiej. Również w 1849 r. rozpoczęto wydawanie drugiego czasopisma, "Katolika Diecezji Chełmińskiej". Wskutek restrykcyjnej pruskiej ustawy o prasie i stowarzyszeniach, wydawanie Szkoły Narodowej (w co przekształciła się Szkółka Narodowa) zostało w 1850 r. wstrzymane.


Już w październiku 1850 r. rozpoczął wydawanie kolejnego czasopisma "Nadwiślanin", był też jego redaktorem. "Nadwiślanin" wychodził w Chełmnie aż do 1866 r. jako jedyne polskie pismo na Pomorzu Gdańskim. Drukował także kalendarze polskie oraz liczne wydawnictwa książkowe, przeważnie o treści religijnej. Działalność wydawnicza spotykała się z licznymi represjami ze strony władz pruskich. W 1861 Gółkowski został skazany na 3 lata więzienia, utratę praw obywatelskich na 5 lat i utratę konsensu drukarskiego. Od więzienia uchroniła go choroba i sędziwy wiek. Po tych wydarzeniach przekazał drukarnie i redakcję Ignacemu Danielewskiemu.


Źródło: Wikipedia

 data dodania: 2018-11-28