Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Biogramy / genealogia  Joanna Moraczewska-Gwiazdowska, h. Cholewa 

osoba :
     Joanna Moraczewska-Gwiazdowska, d. Moraczewska-Trzecieska, h. Cholewa

pokrewieństwa :
     Carossi Władysław, h. własnego to dziad osoby : Moraczewska-Gwiazdowska Joanna, p. Moraczewska-Trzecieska, h. Cholewa
     Moraczewski – Trzecieski Maciej, h. Cholewa to ojciec osoby : Moraczewska-Gwiazdowska Joanna, p. Moraczewska-Trzecieska, h. Cholewa

nota biograficzna :


JOANNA MORACZEWSKA – GWIAZDOWSKA
herbu CHOLEWA

     P. Joanna Moraczewska – Gwiazdowska jest właścicielką rodzinnego dworu w Starych Babicach pow. warszawski zachodni., który nie podlegał reformie rolnej PKWN z 1944 r. Majątek został kupiony w 1921 r. przez dziadka P. Joanny, Władysława Carossi.

        Rodzina Carossi herbu własnego jest pochodzenia włoskiego i pierwszym przedstawicielem tej rodziny w Polsce był Jan Filip Carossi który przybył w 1772 r. Przybył on do Polski z polecenia nadwornego geografa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Karola de Pertheesa. Jan Filip Carossi urodził się w Rzymie, a wychowanie otrzymał w Dreźnie, gdzie jego matka Marianna Julia była ochmistrzynią dam dworu w Dreźnie, matka z domu była Massutszy. W Polsce Jan Filip Carossi został naczelnym geologiem Stanisława Augusta Poniatowskiego, miał między innymi za zadanie znalezienia złóż soli po I rozbiorze Polski. Współpracował też z Stanisławem Staszicem i Hugo Kołłątajem, był też członkiem Akademii Rosyjskiej na zaproszenie Carycy Katarzyny Wielkiej. W 1785 r. został nobilitowany i stopień kapitana Wojsk Litewskich. W Woli Wodyńskiej założył hutę szkła, do pracy w której sprowadził pracowników z Czech, których potomkowie żyją tam do dzisiaj.

          Ożenił się z Ludowiką Gruszczynską w 1792 r., następnie kupił majątek Sosnowe koło Siedlec, zmarł w 1799 r. Urodziły się jemu 2 córeki i 1 syn, a kolejny syn pogrobowcem Jana Filipa i też tak miał na imię. Córki zmarły dosyć młodo i majątek przejął starszy z braci Bogusław, następnie ożenił się z Julią z domu Wierusz – Kowalską i mieli 4 dzieci: Antoniego który był pradziadkiem P. Joanny, Ludwikę po mężu Dłużewską, syna Bronisława powstańca 1863 r. i Jana, w między czasie nabyli drugi majątek Lasomin w którym zamieszkali na stałe po sprzedaży majątku Sosnowe. Antoni Carossi ożenił się z Walentyną Trojanowską z Aleksandrowa Kujawskiego (pierwotna nazwa Białe Błota), mieli dwóch synów: Władysława dziadka P. Joanny i Henryka. Bracia po śmierci ojca sprzedali Lasomin Stanisławowi Dłużewskiemu. Po sprzedaży Lasomina, Władysław Carossi kupił majątek w Woli Pogroszewskiej w pow. grójeckim, po krótkim okresie gospodarowania na nim sprzedał go i kupił resztówkę Stare Babice około 40 h. W Czasie I Wojny Światowej Władysław Carossi działał w RGO (Rada Główna Opiekuńcza) w Równem. W 1921 r. Władysław Carossi ożenił się z Marią Rościszewską (gniazdo rodowe znajdowało się w Rościszewie koło Płocka, a następnie rodzina mieszkała przez 300 lat koło Żytomierza) mieli jedną córkę Józefę po mężu Moraczewską. Po wojnie w części dworu urządzono szkołę, dokwaterowano też ludzi, w samym dworze mieszkało dodatkowo 5 rodzin, pozostałych komunistyczna władza zakwaterowała w czworaku i przybudówce mieszkalnej przy stajni. Ostatnia rodzina wyprowadziła się z dworu w 1974 / 75 roku, kiedy to rodzina Moraczewskich ponownie mieszkała samodzielnie. Ojciec P. Joanny, Maciej Moraczewski – Trzecieski herbu Cholewa pochodził z Lwowa. Rodzina posiadała majątek ziemski Ropienka i kopalnię ropy naftowej Ropienka, oraz majątek w Bełżcu pow. tomaszowski ( w czasie II Wojny Światowej w pobliżu Niemcy założyli obóz koncentracyjny).

         Walentyna z Trojanowskich, Carossi pochodziła z majątku Aleksandrów Kujawski (Białe Błota / Trojanów) który był w rękach rodziny od końca XIX w. Walentyna miała brata Władysława Trojanowskiego, który dziedziczył majątek Aleksandrów Kujawski (Białe Błota / Trojanów), jego synem był Edward Mycielski – Trojanowski. Edward Mycielski – Trojanowski wybudował cegielnię, ufundował kościół w Aleksandrowie Kujawskim. Edward brał udział w wyprawach do Afryki, gdzie upolował lwa co było jego marzeniem, przywiózł z tych wypraw wiele trofeów które następnie zdobiły ściany w pałacu. Obecnie trofea myśliwskie i zbiory wschodniej białej broni znajdują się w muzeum w Toruniu.

        Stanisław Dłużewski założył sieć restauracji mlecznych o raz współwłaścicielem "Mleczarni nad Świdrzańskich", był żonaty z Anną Werner z majątku Seroczyn. Mieli dwie córki: Zofię po mężu Kańską i Wandę po mężu Rzewuską. Wanda Rzewuska odziedziczyła Lasomin, a Zofia Kańska Dłużew. Kański poległ w wrześniu 1939 r. natomiast Rzewuski przedostał się do Francji gdzie pozostał.

        Rodzina Moraczewskich – Trzecieskich herbu Cholew pierwotnie miała na nazwisko tylko Moraczewscy herbu Cholewa. Zmiana nastąpiła z powodu wizyty wielkiego księcia, brata Cara Rosji, który został ugoszczony przez Moraczewskich. Po pewnym czasie przyszło z Petersburga od Cara Rosji dla Stanisława i Tadeusza Moraczewskich będąc dziećmi do służby w Korpusie Kadetów na dworze carskim. Ich matka była z domu Węgleńska, miała cztery siostry, jedna z nich wyszła za Tytusa Trzecieskiego i mieszkała w zaborze austriackim. Panie uradziły, że chłopców adoptuje jeden z Trzecieskich, który był oficerem armii Austriackiej. Chłopcy zostali od razu przewiezieni do zaboru Austriackiego, a na dwór carski w Petersburgu wysłano list w którym bardzo dziękowano za propozycję, ale muszą odmówić ponieważ chłopcy są poddanymi cesarza Austrii. Natomiast rodzina Rościszewskich była spokrewniona z rodziną Karola Szymanowskiego.

Opracował S. Popowski
 data dodania: 2017-11-22