Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Biogramy / genealogia  Ludwik Gutakowski, h. Gutak 

osoba :
     Ludwik Gutakowski, h. Gutak

pokrewieństwa :
     brak ...

nota biograficzna :


ur. 28 października 1738 r. w Kierogaliszkach, zm. 1 grudnia 1811 r. w Warszawie

prezes Senatu i senator-wojewoda Księstwa Warszawskiego w 1809 r., prezes Rady Stanu i Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego, prezes Izby Najwyższej Wojennej i Administracji Publicznej w 1806 r., asesor sejmiku powiatowego warszawskiego w 1809 r., szambelan Jego Królewskiej Mości w 1766 r., poseł sejmowy, członek Komisji Edukacji Narodowej w latach 1791-1792.

Kształcił się w pijarskim Collegium Nobilium w Warszawie. Jego rodzina poparła podczas elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, za co został mianowany szambelanem królewskim (wcześniej już był szambelanem Augusta III). W początkach lat 70. wyjeżdżał do Londynu i Petersburga (w misjach dyplomatycznych). W 1775 r. został asesorem sądów królewskich. W 1778 r. został konsyliarzem Rady Nieustającej, w 1779 r. był przejściowo, w zastępstwie Ignacego Potockiego, jej marszałkiem. W 1780 r. został kawalerem Orderu Świętego Stanisława. Poseł z powiatu orszańskiego na Sejm Czteroletni w 1788 r., aktywny zwolennik stronnictwa królewskiego i zwolennik Konstytucji 3 maja. 29 kwietnia 1791 r. przyjął obywatelstwo miejskie na Ratuszu Miasta Warszawy. 2 maja 1791 r. podpisał asekurację, w której zobowiązał się do popierania projektu Ustawy Rządowej. W 1791 r. mianowany podkomorzym wielkim litewskim i członkiem Komisji Edukacji Narodowej. Był członkiem konfederacji targowickiej. W czasie powstania kościuszkowskiego wszedł w październiku 1794 r. w skład Rady Najwyższej Narodowej.

Po rozbiorach sprzedał swe majątki na Litwie i nabył dobra Góra i Nowy Dwór pod Warszawą; był jednym z założycieli Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; starał się też bezskutecznie o otrzymanie zezwolenia władz pruskich na założenie Towarzystwa Rolniczego (1800).

W listopadzie 1806 r., jako najstarszy wiekiem poseł Sejmu Czteroletniego, witał wjeżdżającego do Warszawy Joachima Murata. W grudniu 1806 r. przewodniczył zorganizowanej na polecenie Napoleona Najwyższej Izbie Wojennej i Administracyjnej, organizując i zaopatrując wojsko narodowe, Następnie znalazł się w Komisji Rządzącej, gdzie powierzono mu wydział skarbowy. W tym czasie występował przeciw projektowanej przez Feliksa Łubieńskiego organizacji sądownictwa na wzór francuski. 14 grudnia 1807 r. mianowany został prezesem Rady Stanu i Rady Ministrów na miejsce Stanisława Małachowskiego, pod którego wpływami pozostawał. Z powodu wieku nie potrafił wywiązywać się z tak ważnych obowiązków i w listopadzie 1808 r. zrezygnował z tych godności; w marcu 1809 został senatorem, a w grudniu 1809 r. prezesem senatu.

Jednocześnie w swym majątku prowadził nowoczesne gospodarstwo rolne; w 1810 r. został prezesem Królewskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego.

Czynny członek wolnomularstwa polskiego od 1781 r.; m.in. założyciel loży Przesąd Zwyciężony w Krakowie (1786). Po wskrzeszeniu polskiej masonerii od marca 1810 r. namiestnik, a potem (od lata 1810) Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Narodowego. Po śmierci Gutakowskiego Wielkim Mistrzem został Stanisław Kostka Potocki.

Posiadał od 1791 Order Orła Białego, od 1780 lub 1788 Order Świętego Stanisława, od 1807 Złotego Orła (Krzyż Oficerski) francuskiego Orderu Legii Honorowej.

Źródło: Wikipedia
 data dodania: 2018-11-29