Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Biogramy / genealogia  Hieronim Kieniewicz, h. Rawicz 

osoba :
     Hieronim Kieniewicz, h. Rawicz, ziemianin, działacz społeczny

pokrewieństwa :
     brak ...

nota biograficzna :


Kieniewicz Hieronim (1866–1925), właściciel ziemski i działacz społeczny.

 Ur. w Dereszewiczach na Polesiu, syn Hieronima (1830–1911), marszałka szlachty pow. mozyrskiego i członka organizacji «białej» w r. 1863, oraz Jadwigi z Horwattów. Uczęszczał do szkół w Rydze, prawo ukończył w Warszawie. 

W r. 1894 ożenił się z Adelą Jodko, z którą dzieci nie pozostawił. Uprzemysłowił swój majątek leśny, stawiając w Kopcewiczach (1902) fabrykę fornirów i dykty, rozbudowując sieć kolejek leśnych (28 km) i sieć telefoniczną (64 km). W maju 1917 r. stanął na czele Rady Polskiej Ziemi Mińskiej; organizacja ta, obrana na zjeździe 74 delegatów, w tym również szlachty zaściankowej, reprezentowała interesy wielkiej własności. W związku z tym K. udzielał zasiłków korpusowi J. Dowbór-Muśnickiego jako osłonie folwarków polskich przed ruchem rewolucyjnym. W r. 1918 jako prezes rady urzędował nadal pod okupacją niemiecką.

W końcu t. r. wyjechał do Warszawy, gdzie przewodniczył Związkowi Polaków z Kresów Białoruskich, brał udział w pracach Komitetu Obrony Kresów, Tow. Przyjaźni Polsko-Białoruskiej i innych placówek popierających ekspansję Polski na wschód. Należał do założycieli Polskiego Białego Krzyża, organizacji opiekującej się polskim żołnierzem, i w r. 1920 został jej prezesem, po ustąpieniu z tego stanowiska Heleny Paderewskiej. Wraz z bratem swym Antonim złożył w kwietniu t. r. ofiarę 2,8 miliona marek (17 tys. dolarów) na różne cele społeczne, pod hasłem: «Kresy Warszawie». Z sum tych m. in. ufundowano później Tow. «Pomoc dla Inteligencji». Po pokoju ryskim K. angażował się bez powodzenia w różne przedsięwzięcia handlowe i przemysłowe. 

Dn. 15 I 1925 r. w Warszawie odebrał sobie życie pod wpływem rozterek rodzinnych. 

Źródło: Internetowy Polski Słownik Biograficzny

 data dodania: 2018-12-10