Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Biogramy / genealogia  Krystyna Tarłowska  

osoba :
     Krystyna Tarłowska , d. Czerwińska

pokrewieństwa :
     Czerwiński Jerzy, h. Lubicz to brat osoby : Tarłowska Krystyna , p. Czerwińska

nota biograficzna :


KRYSTYNA TARŁOWSKA
z d. CZERWIŃSKA h. LUBICZ

         Krystyna Czerwińska urodziła się 3.05.1938 r. w Warszawie. Matką P. Krystyny była Maria z d. Polak, a ojcem Tadeusz Czerwiński h. Lubicz, oboje rodziców przed wojną pracowali w Banku Gospodarstwa Krajowego.
       Maria Czerwińska z d. Polak urodziła się w 1901 r. w Kielcach, chodziła do gimnazjum w Moskwie i Kijowie gdzie mieszkała w internacie. Matką Marii z Polaków Czerwińskiej, była Maria z Prockich Polak, miała ona w sumie czwórkę dzieci, zmarła na gruźlicę w wieku 37 lat. Jej mąż wyjechał do pracy na wschód pracował w Moskwie i Kijowie. Marię Czerwińską rewolucja bolszewicka zastała w internacie w Kijowie, w tym czasie w szkole zjawił się ojciec jednej z uczennic i zakomunikował, że on z córką wyjeżdżają do Polski i jeśli Panienki chcą to mogą z nimi jechać, zgłosiły się tylko trzy w tym Maria Czerwińska, po pozostałych uczennicach wszelki ślad zaginął. Maria Czerwińska maturę zdała już w Polsce, a po niej przyjęto ją do pracy w BGK.

      Tadeusz Czerwinski h. Lubicz urodził się w 1901 r. na kresach w zaborze rosyjskim w Tadeuszówce pow. skwirski na Podolu, majątku należącym do jego rodziców. Tadeusz Czerwiński uczył się w domu, miał guwernerów ,a maturę zdał w gimnazjum Jezuitów w Chyrowie. W czasie rewolucji bolszewickiej był wieziony wraz z swoim ojcem Antonim przez bolszewików. Po rewolucji rodzina straciła majątki, Tadeusz Czerwinski ukończył studia prawnicze w Warszawie, a następnie podjął pracę w BGK. Tadeusz Czerwinski był bardzo dobrze wychowanym mężczyzną, miał tylko jedną słabość była nią gra w karty.
      Tadeusz i Maria Czerwińscy wzięli ślub w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie w kaplicy Najświetszej Marii Panny w roku 1926. Mieli syna Jerzego Marię Czerwińskiego urodzonego w 1933 r. oraz córkę Krystynę Zofię. Tadeusz Czerwinski miał siostrę Marcelinę zwaną ciocią Lilą żonę Leona Wątróbskiego, która była lekarzem pediatrą.
       Tadeusz Czewiński oprócz siostry miał też dwóch braci: Augusta zwanego Gutkiem i Zygmunta. August był agronomem w majątku dalszych krewnych w 1939 r. został zmobilizowany i najprawdopodobniej został zamordowany przez NKWD w Katyniu. Zygmunt urodzony w 1912 r. skończył prawo i był adwokatem, w 1939 r. został powołany do wojska jako podporucznik rezerwy, po kampanii wrześniowej znalazł się w niewoli Sowieckiej i został zamordowany przez NKWD w Katyniu.

          Antoni Czerwiński h. Lubicz dziadek P. Krystyny, był właścicielem kilku majątków, był też właścicielem Jurotatu – Południowo Rosyjskie Towarzystwo Handlu Towarami Aptekarskimi, firma prowadziła handel na całą południową Rosję, pomysł na firmę przywiózł z zachodu August Czerwiński ojciec Antoniego. Firma ta zatrudniały wyłącznie Polaków. Jarosław Żaboklicki, cioteczny dziadek, kuzyn Celiny z Kulczykowskich Czerwińskiej, został w tej firmie dyrektorem. Antoni Czerwiński był też fundatorem szkół polskich na Ukrainie, fundował stypendia dla zdolnych Polaków, działał też w polskiej organizacji w Kijowie "Ogniwo", filantropem, ratował też polskie majątki przed przejęciem przez Rosjan. Był też właścicielem kamienicy w Kijowie przy ul. Mała Żytomierska 7.
         Antoni Czerwinski był też znanym numizmatykiem, zbierał monety z okresu panowania króla Stefana Batorego, kolekcja była warta około 1 miliona rubli. Kolekcja została zniszczona przez bolszewickich kozaków, którzy gdy wtargnęli do majątku, zaczęli podrzucać i strzelać do monet, natomiest meble zostały porąbane i spalone, a obrazy pocięte szablami, w tym obraz autorstwa Petera Paula Rubensa.
       Antoni z synem Tadeuszem uciekli z wiezienia przez Odessę, natomiast babcia Celina uciekała wraz z drugą żoną teścia, z Idalią Krasowską. Rodzina dotarła do Warszawy, ale Antoni Czerwiński był bez środków do życia i po przejściach życiowych chciał popełnić samobójstwo, dzięki swoim zdolnościom, dostał posadę dyrektora w Banku Rolnym. August Czerwiński h. Lubicz pradziadek P. Krystyny był uczestnikiem Powstania Styczniowego 1863 r., a następnie więźniem w cytadeli Kijowskiej. Żoną Antoniego Czerwińskiego była Celiną z Kulczykowskich córką właściciela majątku Politanki na Podolu.

       Z grona ciekawych osób w rodzinie należy wymienić brata Alberta Chmielowskiego, Jarosława Żaboklickiego adwokata Warszawskiego pochodzącego z majątku Wasilówka na Podolu. Jarosław Żaboklicki organizował po wojnie spotkania towarzyskie na których to P. Krystyna poznała Janinę Zieleńską żonę Zygmunta Hauke i ich syna Aleksandra, Pani Krystyna pożyczyła im książkę "Królewskie kariery Warszawianek" autorstwa Stanisława Szenica, z której to wynikało, że rodzina Hauke jest spokrewniona z rodzinami królewskimi w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Hiszpanii. Rodzina Hauke przez ambasadę szwedzką w Warszawie i heraldyka królewskiego potwierdziła swoje pokrewieństwo, a następnie zostali na przełomie lat 50 i 60 zaproszeni oficjalnie do Szwecji.

      W majątkach Wczorajsze i Tadeuszówka zostały zabudowania czworaków, dwory zostały zburzone. Antoni Czerwiński miał nastepujące majątki: Jautuszków Podleśny pow. mohylowski około 1000 ha, Wczorajsze pow. skwirski około 1000 ha, Sobólka pow. żytomierski też około 1000 ha. August Czerwinski właściciel majątku Słoboda pow. skwirski, Tadeuszówka pow czechlinski około 1000 ha.
        Idalia z Krasowskich Czerwińska, majątek Srebrna pow. mohylowski około 600 ha. Zygmunt Kulczykowski ojciec Celiny, majątek Politanki pow. jampolski około 1000 ha. Główną uprawą w tych majątkach z względu na wspaniałe ziemie była pszenica, była także cukrownia i uprawa buraków cukrowych, oraz hodowla bydła. Posiadali też jedną z największych stadnin koni czystej krwi arabskiej.

Opracował S. Popowski
 data dodania: 2017-12-01