Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Biogramy / genealogia  Krzysztof Chłapowski, h. Dryja 

osoba :
     Krzysztof Chłapowski, h. Dryja

pokrewieństwa :
     Chłapowski Gustaw August, h. Dryja to dziad osoby : Chłapowski Krzysztof, h. Dryja
     Chłapowski Julian, h. Dryja to ojciec osoby : Chłapowski Krzysztof, h. Dryja
     Chłapowska Teresa, p. Mycielska, h. Dołęga to matka osoby : Chłapowski Krzysztof, h. Dryja

nota biograficzna :


KRZYSZTOF CHŁAPOWSKI h. DRYJA

    Rodzinnym majątkiem była Czerwona Wieś pow. kościański, którego właścicielem był brat stryjeczny Gustawa Chłapowskiego. Do rodziny Chłapowskich należały też majątki: Turew, Kopaszewo, Rąbiń,. Rodzina Chłapowskich pochodziła z wsi Chłapowo w okolicach Giecza, znana od XV w. do XVII w. Rodzina była szlachtą cząstkową, nie pełnili żadnych urzędów, małżeństwa tylko lokalne. Na początku XVII w. Chłapowscy wybyli z Chłapowa i przenieśli się w kościańskie awansując na całych ziemian, właścicieli całej wsi. Dopiero od połowy XVIII w. bardziej się wzbogacili, pierwszym Chłapowskim który doszedł do pieniędzy był Stanisław Chłapowski kasztelan Międzyrzecki, dziadek Gen. Dezyderego Chłapowskiego. Kronikarz o Stanisławie Chłapowskim napisał, że był człowiekiem nie wykształconym który doszedł do majątku dzięki swojemu skąpstwu. Syn Stanisława, a ojciec Dezyderego , Józef Chłapowski był człowiekiem bardzo nieciekawym, był utracjuszem bez zasad moralnych, obracającym się w podejrzanym towarzystwie. Dezydery Chłapowski wychowywał się w bardzo złych warunkach, jego matka Urszula była bardzo źle traktowana przez swojego męża. Dezydery Chłapowski bardzo się różnił od swojego ojca, był człowiekiem z zasadami, twórcą nowoczesnego rolnictwa, głęboko wierzącym, był niezwykle skromnym człowiekiem, do tego stopnia, że w pałacu w Turwi kazał zbić tablicę herbową i na jaje miejscu wstawić zegar jako symbol pracy. Dzięki swojej pracy dorobił się pieniędzy, które przeznaczał na zakup kolejnych majątków, które następnie podzielił między swoich trzech synów. W ślady Generała poszedł jego stryjeczny brat Stanisław Chłapowski z Czerwonej Wsi, przodek Krzysztofa Chłapowskiego który też był działaczem społecznym, charytatywnym. Rodzina walczyła z Niemiecką Komisją Kolonizacyjną.

     Z Turwi pochodzi historyk dr Emilina Prałat który zajmuje się historią rodziny Chłapowskich. W śród Chłapowskich nie było twórców kultury oprócz żon na przykład Helena Modrzejewska, ani też intelektualistów, był nim tylko prof. Medycyny Franciszek Chłapowski, który pisał na temat medycyny, historii medycyny i historii ogólnej. Chłapowscy brali czynny udział w wszystkich powstaniach, najliczniej w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku walczyło siedmioro i dwóch Chłapowskich w władzach cywilnych powstania byli to Mieczysław i Jan. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Chłapowscy nadal byli ziemianami, zajmowali się działalnością społeczną w różnych organizacjach, Mieczysław Chłapowski był kuratorem Fundacji Sułkowskich w Rydzynie, Chłapowscy z Żegocina zajmowali się działalnością kulturalną, w wsi do dzisiaj jest żywa idea działalności kulturalnej, jest tam dom kultury, dwa zespoły taneczne, grupa teatralna współpracująca z teatrem w Kaliszu.
   Rodzina Chłapowskich odzyskała pałac w Czerwonej Wsi. Cała rodzina Chłapowskich została w 1939 r. wysiedlona przez Niemców do Generalnego Gubernatorstwa, stryj Krzysztofa Chłapowskiego, Roman Franciszek Chłapowski poległ w kampanii wrześniowej 1939 r., Julian Chłapowski ojciec Krzysztofa został ciężko ranny w czasie Powstania Warszawskiego i został kaleką , Mieczysław Chłapowski został rozstrzelany przez Niemców w 1939 r. na rynku w Kościnie, ambasador Alfred Chłapowski został aresztowany przez Niemców, schorowany był maltretowany i zmarł w niemieckim więzieniu. Płk Konstanty Chłapowski uczestnik Powstania Wielkopolskiego został rozstrzelany. Generał Dezydery Chłapowski w Turwi hodował różne warzywa, założył gorzelnie, cukrownię. Największą część majątku odziedziczył Stanisław Chłapowski współtwórca banku Tellus, bank zbankrutował, a wierzyciele weszli na majątek. Dopiero Zygmunt Chłapowski wyprowadził z długów majątek w Turwi.

    W Turwi pierwotnie był drewniany dwór, a pałac został wybudowany przez Chłapowskich, Kopaszewo i Szołdry były kupione przez Chłapowskich. Czerwona Wieś została kupiona w XVIII w. i tam się znajdował dwór, natomiast w XIX w. Stanisław Chłapowski wybudował nowy dom. Gustaw Chłapowski dziadek Krzysztofa Chłapowskiego najpierw pracował w Darren Kasse w Bydgoszczy, następnie przeprowadził się do Warszawy gdzie pracował w biurze fabryki żarówek. W warszawie ożenił się z Janiną Popławską której ojciec Adam Popławski był urzędnikiem w banku. Gustaw Chłapowski po ślubie zaczął pracować w banku, gdzie pracował do emerytury. Stryj Krzysztofa Chłapowskiego, Roman Franciszek Chłapowski był przed wojną dziennikarzem, jako że znał języki został wysłany przez redakcję do pracy w Wiedniu, po pewnym czasie rzucił pracę dziennikarza i zaczął pracować w banku. W czasie obrony Warszawy w 1939 r. Roman Chłapowski był zastępcą komendanta Szpitala Maltańskiego, poległ w czasie ostrzału miasta, gdy z innym pracownikiem szpitala poszukiwali materiałów potrzebnych do sali operacyjnej. Julian Chłapowski ojciec Krzysztofa Chłapowskiego w czasie wojny służył w AK, w czasie Powstania Warszawskiego służył w pułku Baszta i walczył na Czerniakowie, brał udział w osłonie ewakuacji szpitala czerniakowskiego. Szpital przeniósł się do klasztoru Wizytek, gdzie zainstalował się w piwnicach. Okna trzeba było zabezpieczyć workami z piaskiem, piasek kopano w ogrodzie klasztorny co zauważyli Niemcy i ostrzelali powstańców moździerzami w wyniku czego Julian Chłapowski został ciężko ranny i stracił nogę. Archiwum i cenniejsze rzeczy z majątku w Turwi uratował ostatni właściciel majątku Krzysztof Dzierżykraj – Morawski – Chłapowski. Po wojnie Julian Chłapowski został zatrudniony w Ministerstwie Komunikacji, a następnie dostał pracę w biurze radcy handlowego w ambasadzie Polskiej w Sztokholmie, następnie został przeniesiony od biura radcy handlowego w Pradze. W Pradze od pewnego momentu Julian Chłapowski mógł pracować spokojnie, stan ten trwał do czasu nagłej śmierci Ambasadora którego był protegowanym. Po śmierci ambasadora został odwołany do Warszawy, gdzie był wzywany na przesłuchiwania. Sprawa zakończyła się tylko na zmianie pracy, po latach okazało się, że Julianowi Chłapowskiemu pomogli żydzi ocalenie przez ŻEGOTĘ w której działała Janina Chłapowska.
    Teresa Chłapowska matka Krzysztofa Chłapowskiego była tłumaczką literatury szwedzkiej, przetłumaczyła między innymi książki Tove Jansson o Muminkach i Astrid Lindgren o Pipi. Zygmunt Chłapowski w czasie II Wojny Światowej był na rzeszowszczyźnie, służył w AK następnie wstąpił do 2 Armii Wojska Polskiego i doszedł do Berlina, po wojnie zamieszkał w Szczecinie gdzie działał w organizacji WiN (Wolność i Niezawisłość) za co został aresztowany i zamordowany przez UB w 1949 r.

    Mieczysław Chłapowski uczestnik Powstania Wielkopolskiego wraz z swoją żoną Emilią po wyrzuceniu z majątku Glesno zamieszkali w Warszawie, po wojnie przyjechali chłopi po nich aby wrócili do majątku. Po powrocie do majątku gdy władza komunistyczna chciała ich wyrzucić w obronie Chłapowskich stanęli chłopi z widłami, siekierami i bronią palną, po paru dniach władza wróciła z odpowiednią siłą i przeprowadziła eksmisję właścicieli.

Opracował S. Popowski
 data dodania: 2017-12-18