Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Biogramy / genealogia  Maria Zagrodzka  

osoba :
     Maria Zagrodzka , d. Zagrodzka

pokrewieństwa :
     Zagrodzki Mikołaj Makary to pradziad osoby : Zagrodzka Maria, p. Zagrodzka

nota biograficzna :


MARIA HANNA ZAGRODZKA

       Maria Hanna Zagrodzka wnuczka Stanisława i Józefy z Orzeł Orłowskich, Zagrodzkich, córka Marii Jadwigi z Smorawińskich i Józefa Zagrodzkich. Majątek rodzinny znajdował się w Wierzchowiskach pow. gnieźnieński, który został nabyty przez rodzinę 20.01.1927.
      Pradziadek P. Marii, Mikołaj Makary Mizgalski był uczniem gimnazjum w Trzemesznie brał udział w Wiośnie Ludów. Brał udział w bitwie pod Wrześnią gdzie został ciężko ranny i przejął nazwisko po poległym koledze Zagrodzkim. Pradziadkowie Zagrodzcy są pochowani w Kozłowie Biskupim w pow. sochaczewskim, gdzie Stanisław Zagrodzki syn Mikołaja absolwent szkoły rolniczej w Dublanach, administrował majątek ziemski rodziny Zielińskich w Gradowie pow. sochaczewskim. Ponad to Stanisław Zagrodzki pracował też w Urzędzie Ziemskim w Warszawie, ożenił się w lutym 1900 r. w Warszawie z Józefą Orzeł Orłowską,  która wychowywała się u swoich wujostwa Lesiszów którzy prowadzili skład win i alkoholi w dzisiejszym budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Po ślubie nabył do spółki z mężem swojej siostry Mari z Zgrodzkich Smorawińskiej gorzelnię w Charsznicy pow. miechowskim, która dobrze prosperowała i przy której pobudowali dom. Józef Zagrodzki syn Stanisława, a ojciec Marii Zagrodzkiej, chodził do gimnazjum w Miechowie i w 1920 r. uciekł do wojska i brał udział w obronie Warszawy 1920 r. Następnie po sprzedaży gorzelni, nabył w 1927 r. majątek w Wierchowiskach pow gnieźnieńskim, oraz kamienicę przy ul. Pięknej w Warszawie. 

      Dwór w Wierzchowiskch pierwotnie był leśniczówką która następnie po zakupie została rozbudowana. Dwór składał, się z salonu, gabinetu i sypialni, w części dobudowanej znajdowały się jadalnia i kuchnia, a na piętrze pokój dzienny i kolejne sypialnie. P. Józefa i Stanisław Zagrodzcy wychowywali też dwie sieroty panny, z których Ludwika Kuc (Kutz) po mężu Twardowska która została prawą ręką Józefy Zagrodzkiej. W majątku oprócz dworu, znajdowały się następujące budynki: dwa czworaki, świniarnia, spichrz, garaż dla lokomobili, stodoła z kieratem, stajnia i powozownia oraz kurnik. Był też ogród warzywny, sad i park w którym były altana i różana aleja. Główną gałęzią produkcji była hodowla świń na bekon, siano i sadzono też pszenicę i buraki cukrowe.W Święta Wielkanocne w salonie na stole były wystawione pokarmy które święcił ksiądz z pobliskiej parafii, swoje święconki przynosili też pracownicy folwarczni. Pracownicy folwarczni mieli przyznane przez właścicieli małe działki na których mogli hodować sobie warzywa, oraz przeznaczony specjalny budynek w którym mogli trzymać żywy inwentarz.

       Pani Maria w czasie wojny chodziła do szkoły Platerówny w Warszawie, a następnie na tajne komplety, okres Powstania Warszawskiego spędziła w Izabelinie pod Warszawą, a resztę wojny i po jej zakończeniu w domu rodzinnym Marii z Smorawinskich Zagrodzkiej w Turku pow. turecki. Ziemie w wyniku reformy rolnej PKWN z 09.1944 r. w wyniku braku zgody na przyjęcia przez miejscowych chłopów zostały włączone do klucza PGR Kołaczkowo pow. września. Najstarszym bratem Marii z Smorawinskich Zagrodzkiej matki Marii Hanny Zagrodzkiej był Gen. Mieczysław Makary Smorawiński zamordowany w 1940 r. przez NKWD w Katyniu

Opracował S. Popowski
 data dodania: 2017-12-19