Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Biogramy / genealogia  Helena Łopińska, h. własnego  

osoba :
     Helena Łopińska, d. Rekowska, h. własnego

pokrewieństwa :
     Rekowska Helena, h. własnego to babka osoby : Łopińska Helena, p. Rekowska, h. własnego
     Rekowski Andrzej, h. własnego to dziad osoby : Łopińska Helena, p. Rekowska, h. własnego
     Rekowski Konstanty, h. Wantoch III to pradziad osoby : Łopińska Helena, p. Rekowska, h. własnego

nota biograficzna :


HELENA ŁOPIŃSKA

       Helena Łopińska z domu Rekowska herbu własnego. Majątek rodzinny znajdował się w Kajewie koło Pleszewa. Rodzina została wyrzucona z majątku przez Niemców w 1939 r. Pierwszy postój był w Cerekwicy, a następnie rodzina zatrzymała się w Prymusowej Woli koło Opatowa u Państwa Domańskich, gdzie po miesiącu od przybycia zmarła Helena Rekowska babcia P. Heleny Łopińskiej. Felicjan Rekowski ojciec P. Heleny w 1939 r. był zmobilizowany, po Kampanii Wrześniowej uniknął niewoli i działał w AK. Brat Felicjana Rekowskiego, Roman mieszkał w Krakowie i był prawnikiem z wykształcenia. Dziadek P. Heleny, Andrzej Rekowski został zamordowany w 1919 r. przez bojówki niemieckie, w majątku Skrońsk na Śląsku Opolskim gdzie ówcześnie rodzina mieszkała. Po tym wydarzeniu Helena Rekowska wraz z dziećmi, synami Felicjanem i Romanem oraz córką Janiną przeniosła się do rodzinnego majątku w Kajewie.

       Życie w majątku było bardzo rodzinne, utrzymywano kontakty z pobliskimi majątkami z którymi były powiązania rodzinne. Felicjan Rekowski ukończył Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Jego starsza siostra Janina miała piękny głos, niestety z powodu gruźlicy nie mogła go wykorzystać, nigdy nie wyszła za mąż. Mimo choroby, gdy przyjeżdżała do majątku to ciężko pracowała w ogrodzie i oranżerii, a zarobione pieniądze wydała bawiąc się w Warszawie. Janina Rekowska po śmierci swojej matki pojechała do brata Romana do Krakowa, tam zmarła na gruźlicę w 1942 r.
        Felicjan Rekowski w czasie wojny mieszkał w Warszawie, gdzie pracował i działał w konspiracji. Dostał zadanie przejścia przez Karpaty. Po drodze zatrzymał się u swojego brata Romana w Krakowie. W czasie pobytu u niego, zjawiło się Gestapo. Roman wypuścił Felicjana przez okno, jak się okazało po trzech tygodniach, Gestapo przyszło aresztować Romana Rekowskiego, który został wysłany do obozu w Oświęcimiu i tam zaraz zamordowany przez Niemców w maju 1942 r. Felicjan Rekowski brał udział w Powstaniu Warszawskim, miedzy innymi przechodził kanałami. Po powstaniu dostał się do niewoli niemieckiej, w której to trafił do szpitala obozowego w Zeithain w Saksonii. Po wyzwoleniu obozu, Felicjan Rekowski pomógł ewakuować chorych więźniów do szpitala w Kowarach. Felicjan Rekowski po wojnie zamieszkał w Warszawie gdzie pracował, w 1947 r. wyszło na jaw, że w czasie II Wojny Światowej służył w AK i w związku z tym zainteresowało się nim UB. Zagrożony aresztowaniem wyjechał na Dolny Śląsk gdzie objął gospodarstwo rolne jako osadnik. Pierwotnie rodzina posiadała majątek Torzeniec koło Kępna który został sprzedany rodzinie Tadeusza Skowrońskiego. W majątku Kajew była stadnina koni, 400 h., w majątku najdalszy kawałek ziemi Helena Rekowska nazwała Litwa.
       Prapradziadek P. Heleny, Konstanty Rekowski był na Bliskim Wschodzie w Persji, gdzie znalazł się na dworze królewskim. Król Persji wyposażył Konstantego Rekowskiego w jedwabie, biżuterię i inne dobra z którymi wrócił do Polski. Po powrocie do domu urodził się jemu syn któremu na cześć Króla Persji nadał imię Artakserkses który był bratem Konstantego Rekowskiego pradziadka P. Heleny.

Opracował S. Popowski
 data dodania: 2018-04-04