Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Biogramy / genealogia  Ryszard Bacciarelli, h. własny 

osoba :
     Ryszard Bacciarelli, h. własny

pokrewieństwa :
     Szawłowski Feliks to pradziad osoby : Bacciarelli Ryszard, h. własny
     Bacciarelli Czesław, h. własny to ojciec osoby : Bacciarelli Ryszard, h. własny
     Bacciarelli Zofia, p. Zapała to matka osoby : Bacciarelli Ryszard, h. własny
     Szawłowska Anna, p. Gronau to prababka osoby : Bacciarelli Ryszard, h. własny
     Zapała Zygmunt Włodzimierz to dziad osoby : Bacciarelli Ryszard, h. własny
     Bacciarelli Jan, h. własny to dziad osoby : Bacciarelli Ryszard, h. własny
     Bacciarelli Emilia, p. Bęska to babka osoby : Bacciarelli Ryszard, h. własny
     Zapała 1 voto Żarnowska Zofia Cecylia, p. Szwałkowska to babka osoby : Bacciarelli Ryszard, h. własny

nota biograficzna :


RYSZARD BACCIARELLI

       Ryszard Bacciarelli herbu własnego, jest potomkiem w piątym pokoleniu malarza Marcello Bacciarelli który miał syna Franciszka, Franciszek syna Józefa, Józef miał syna Jana, Jan miał syna Czesława którego synem jest Ryszard. Czesław Bacciarelli był żonaty z Zofią Zapała której matka w pierwszym małżeństwie była żoną Władysława Żarnowskiego. Byli oni właścicielami majątku Pajewo w ciechonowskim w parafii Pałuki.
       Po paru latach małżeństwa została wdową z dwójką dzieci, Jerzym i Anną. Jerzy Żarnowski uczył się w szkole w Chyrowie, naukę przerwał mu wybuch I Wojny Światowej, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczął prowadzić majątek, przeprowadził meliorację. W 1939 r. Jerzy Żarnowski został aresztowany przez Niemców i przewieziony do Działdowa, a następnie do obozu koncentracyjnego gdzie został zamordowany.

        Majątek Młock który należał do babki P. Ryszarda Bacciarellego z domu Zofii Szawłowskiej 1 voto Żarnowskiej, 2 voto Zapała była żoną Zygmunta Zapały dr filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich córka Zofia Zapała wyszła za mąż za Czesława Bacciarellego w 17.01.1920 r. Majątek hipotecznie należał do babci Zapały, która podpisywała się Zapalina. Czesław Bacciarelli urodził się 20.07.1886 r. W Warszawie ukończył technikum, wydział budowlany, a następnie wyjechał do zaboru austriackiego, gdzie rozpoczął studia rolnicze w akademii w Taborze.
      Młock został podzielony na dwie części i powstała nowa jednostka która nazywała się Młock Kopacze pow. ciechanowski, parafia Malużyn. Ryszard Bacciarelli ma siostrę Julitę, brata Adama i zmarły Leszek. P. Ryszard ma zapisane, że się urodził 8 stycznia w Młocku Kopacze, ale się urodził 8 grudnia 1927 roku w Warszawie w klinice Omega w Al. Jerozolimskich.

       Początkowo P. Ryszard naukę pobierał z domowymi nauczycielami. W czasie II Wojny Światowej majątek babki, Zofii Zapała został zajęty przez Niemców, natomiast majątek Młock – Kopacze leżący na uboczu nie był niepokojony przez okupanta. W od czasu do czasu w majątku kwaterowali niemieccy żołnierze lub inni Niemcy. W czasie wojny obwiązywała praca od 14 roku życia, P. Ryszard był "zatrudniony" przy prowadzeniu warzywnika, z którego warzywa były dostarczane do Ciechanowa. Po wkroczeniu Sowietów, NKWD aresztowało Czesława Bacciarellego, ojca Ryszarda. Przesłuchanie trwało około 2 godzin i skończyło się wtedy, gdy Czesław Bacciarelli oddał przesłuchującemu go NKWDziście złoty zegarek. Parę dni później Czesław Bacciarelli został aresztowany przez Milicję Obywatelską.

       Marcello Bacciarelli urodził się w Rzymie w roku 1731, w wieku 19 lat w 1750 r. zjawił się w Dreźnie. Tam poznał malarkę Fryderykę Richter która była córką nadwornego malarza w Dreźnie. W Dreźnie urodził im się pierwszy syn Fryderyk Bacciarelli, który z czasem po ukończeniu studiów zaczął kierować kancelarią króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Marcello Bacciarelli przybył do Warszawy w roku 1756, gdzie zaczął malować rodziców przyszłego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, oraz polską arystokrację, w miedzy czasie dostał propozycję pracy na nowo powstającej Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, oraz objęcia funkcji nadwornego malarza cesarzowej Marii Teresy w Wiedniu, wybierając Wiedeń. Po śmierci króla Augusta III, nowy władca Stanisław August Poniatowski wzywa do Warszawy Marcello Bacciarellego, aby ten został jego nadwornym malarzem. W między czasie urodziły się jemu kolejne dzieci, Maria, Anna, Elżbieta i najmłodszy Franciszek którego to dzisiaj żyją potomkowie.
    Marcello Bacciarelli był też zaangażowany przy restauracji zamku królewskiego w Warszawie, zapraszał do współpracy znajomych z zagranicy, był jednak problem ponieważ Bacciarelli jako obcokrajowiec nie mógł zapraszać inych obcokrajowców, w związku z tym w roku 1768 otrzymał idygenat szlachecki. Razem z indygenatem szlacheckim i herbem własnym Bacciarelli otrzymał też w dzierżawę majątek ziemski Osiek koło Łowicza. Marcello Bacciarelli zmarł 5.01.1818 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Pochowany został w kaplicy belwederskiej, następnie jego szczątki i jego żony zostały przeniesione do Katedry Warszwskiej.

    Fryderyk Bacciarelli ożeniony był z panną Łępicką, był urzędnikiem na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego, był też uczestnikiem Insurekcji Kościuszkowskiej. Maria wyszła za mąż za Jerzego Wilczewskiego, który był Szambelanem królewskim. Elżbieta zmarła jako dziecko. Franciszek Bacciarelli ukończył Szkołę Rycerską, a następnie został oficerem w twierdzy w Kamieńcu Podolskim, gdzie poznał pannę Gertrudę Asłanowicz z rodziny polsko – ormiańskiej. Małżeństwo Franciszka i Gertrudy miało około 11 dzieci. Po upadku Kamieńca Podolskiego, rodzina przeniosła się do Warszawy, po upadku Rzeczypospolitej, Marcello wraz synem Franciszkiem i jego rodziną zamieszkali w majątku Osiek. W Postaniu Listopadowym wzięli udział synowie Franciszka: Teodor i Marceli. Marceli w stopniu pułkownika służył w korpusie gen. Antoniego Giełguda. Po upadku powstania pułkownik Marceli Bacciarelli wraz z swoimi wojskami przeszedł do Prus. Po ogłoszeniu amnestii wrócił do Królestwa Polskiego i kupił sobie majątek koło Wyszogrodu. Natomiast Teodor po powstaniu został burmistrzem Szydłowca, a następnie Bodzętyna. Józef Bacciarelli jest pochowany na cmentarzu w Kobylnikach koło Wyszogrodu, żonaty był z Józefą Piekarską która zamrła w czasie swojego przyjęcia imieninowego i została pochowana w obrębie terenu kościelnego.

       Jan Bacciarelli najpierw był dzierżawcą, następnie kupił majątek w Płockiem, a następnie kupił majątek Rydzewo w pow. ciechanowskim. W Rydzewie urodził się Czesław Bacciarelli ojciec Ryszarda, majątek po Janie odziedziczył Adam Bacciarelli. Rodzina Bacciarellich posiadała też trzy majątki na Kujawach. W rodzinie oprócz ziemian, byli też prawnicy, bankowcy. Po 1945 r. gałąź rodziny Bacciarellich zamieszkała w Polsce rozproszyła się po kraju, ale także wyjechali do Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady, a nawet w Syngapurze. 

      Rodzina po wyrzuceniu z majątku w 1945 r. zamieszkała w Ciechanowie, Czesław Bacciarelli pracował między innymi przy rozładowywaniu wagonów, w tym też okresie był on aresztowany. Po wypuszczeniu z więzienia rodzina otrzymała zakaz przebywania w pow. ciechanowskim, przeprowadzili się do pow. mławskiego, gdzie Czesław Bacciarelli zaczął pracować jako nauczyciel, a Ryszard kontynuował naukę w gimnazjum w Strzegowie, a następnie przeniósł się do szkoły w Mławie gdzie zdał maturę w 1949 r. Ryszard Bacciarelli studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie w której wykładowcami byli Aleksander Zelwerowicz, Marian Wyrzykowski, Jan Świderski, Janina Romanówna, studia ukończył w roku 1953. P. Ryszard Bacciarelli opowiada też o swojej pracy artystycznej.

Opracował S. Popowski
 data dodania: 2018-04-04