Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Biogramy / genealogia  Stanisław Szweycer, h. Zadora 

osoba :
     Stanisław Szweycer, h. Zadora

pokrewieństwa :
     Szweycer Tomasz, h. Zadora to ojciec osoby : Szweycer Stanisław, h. Zadora
     Szweycer Maria, p. Prądzyńska, h. Grzymała to matka osoby : Szweycer Stanisław, h. Zadora

nota biograficzna :


STANISŁAW SZWEYCER

       Stanisław Janusz Szweycer herbu Zadora, urodził się w Warszawie w czasie wojny, gdzie mieszkała cała rodzina wypędzona z majątków. Oboje rodzice pochodzili z rodzin ziemiańskich, ojciec z majątku Dobra Miasto Łask, natomiast mama z majątku Kościerzyn pod Sieradzem. Rodzice poznali się na sąsiedzkich spotkaniach i zabawach, pobrali się już w czasie II wojny światowej w Warszawie.

          Majątek Dobra Miasto Łask składały się z wielu folwarków, natomiast dwór mieścił się w majątku Ostrów pod Łaskiem. Dwór został rozbudowany w 1918 r. na bazie starego dworu. Dwór został rozbudowany ze względu na powiększanie się rodziny. Tomasz Szweycer ojciec Stanisława miał liczne rodzeństwo, w sumie było ośmioro dzieci , dwie dziewczynki i sześciu chłopców. Rodzina Szweycerów od XVIII w. mieszkała w Polsce, najstarszym majątkiem rodziny, były Olbrachcice najprawdopodobniej koło Częstochowy, następnie rodzina mieszkała w kilku innych miejscach, w linii P. Stanisława, rodzina mieszkała w Rzeczycy nad Pilicą, tam mieszkał pradziadek Michał Teofil Szweycer. W wyniku podziałów majątku dziadek P. Stanisława, Janusz Wincenty Szweycer, zamieszkał w Dobrach Miasto Łask.
            Mama P. Stanisław, Maria Szweycer była z domu Prądzyńska h. Grzymała (siostra rodzona matki P. Andrzeja Radoszewskiego) urodziła się w Kościerzynie, majątku swojego ojca Stanisława Prądzyńskiego, słynnym członkiem rodziny był Gen. Ignacy Prądzyński z Leźnicy Wielkiej, gdzie znajduje się grobowiec rodziny Prądzyńskich. Stanisław Prądzyński był bardzo dobrym gospodarzem, bardzo wielu znajomych przysyłało swoich synów na praktyki do jego majątku w Kościerzynie.
          Dwór w Ostrowie, został rozbudowany przez architekta Romualda Gutta w stylu dworu polskiego, z łamanym dachem. Przy dworze był park, a obok stała oficyna w której była kuchnia. W dworze oprócz dziadków mieszkali też wujowie i ciotki, była duża jadalnia i salon. Wchodząc do dworu była najpierw świetlica w której był kominek i szafy na ubrania, był to jednocześnie pokój spotkań i zabaw. Z świetlicy schody prowadziły na piętro, gdzie były pokoje sypialne, dla dziadków, dzieci i pozostałych mieszkańców.
          Majątek Dobra Miasto Łask, otaczały miasto Łask, które to miasto do Konstytucji z 3 Maja 1791 r. stanowiło część majątku. W Łasku też znajdował się dwór, który stał w dużym parku, wraz z rozwojem Łaska, miasto zbliżyło się do dworu, co stało się uciążliwe z powodu częstych gości. Przy dworze w Łasku było prowadzone do 1939 r. gospodarstwo ogrodnicze, przez siostrę Tomasza Szweycera, Janinę Grupińską. W samym majątku Dobra Miasto Łask, znajdowały się szkółka drzew owocowych, w folwarku Wola Łaska (który jest teraz dzielnicą Łaska) znajdowały się obory krów mlecznych, był tartak, hodowano też owce. Powierzchnia majątku wynosiła 5000 h. z czego połowa była zalesiona, a pozostałą część stanowiły użytki rolne. Majątkiem zarządzał Janusz Szweycer, w dworze co dziennie była organizowana gimnastyka. Do gimnanstyki przygrywała orkiestra z miasta, często też jeżdżono konno. Dzieci uczyły się w Warszawie.

           W dworze był podział na stół dla dorosłych i stół dla dzieci. Na Boże Narodzenie dzieci przyjeżdzały do dworu , szykowały zabawki na choinkę. Janusz Szweycer, był działaczem społecznym, jeszcze przed I wojną światową organizował akcje patriotyczne, w czasie wojny zorganizował w swojej okolicy Polską Organizację Wojskową. W 1920 r. jako prosty ułan wstąpił do 2 Pułku Ułanów. W kampanii wrześniowej zginęło dwóch braci Tomasza Szweycera, Zbigniew i Stanisław którzy byli oficerami kawalerii. Rodzina konno opuściła majątek po 3 września, uciekając na wschód Polski, ale po wkroczeniu Sowietów do Polski 17 września rodzina wróciła do majątku. Rodzina została wyrzucona z majątku który został wcielony do Rzeszy, a rodzina wyprowadziła się do Warszawy. Rodzina już nie wróciła do majątku, który został przejęty przez PKWN na reformę rolną. Zaraz po zabraniu majątku przez komunistów, Tomasz Szweycer ojciec Stanisława przedostał się po kryjomu do dworu, w którym zastał pracowników folwarcznych uzbrojonych, który pilnowali majątku przed komunistami. Dziadkowie P. Stanisława wyprowadzili się po wojnie do Poznania, tam byli często odwiedzani przez swoich dawnych pracowników którzy przywozili różne produkty z wsi, ale także radzili się w różnych sprawach dziedzica. Po wojnie Janusz Szweycer zawsze aktywny zapisał się na Uniwersytet Adama Mickiewicza i wieku ponad 70ciu lat obronił pracę magisterską z historii.

          Janusz Szweycer został pochowany w Łasku w bardzo uroczysty sposób. W uroczystości wzięli udział nie tylko byli pracownicy folwarczni, ale także mieszkańcy Łaska, uczniowie szkół, a nawet sekretarz komitetu miejskiego PZPR. Natomiast rodzice Tomasz i Maria z dziećmi najpierw zamieszkali w Piotrkowie Trybunalskim, następnie w Łodzi, a w końcu w Warszawie. W II R.P. też wprowadzono reformę rolną którą można było w różny sposób ominąć, Janusz Szwaycer rozparcelował 120 h. lasów na którym powstało osiedle (miasto – ogród) Kolumna, teraz dzielnica Łask. Janusz Szweycer ufundował też dworzec PKP Kolumna (dzisiaj Łask – Kolumna). Przed wojną udało się sprzedać połowę ziemi około 60 h. resztę bezprawnie (osiedle Kolumna miało już wtedy odrębną księgę wieczystą i nie było majątkiem ziemskim) na reformę rolną zabrał PKWN, po 1989 r. udało się rodzinie odzyskać część ziemi. Rodzina Szwaycerów zawsze miała dobre kontakty z Łaskiem i władzami tamtejszymi, miedzy innymi P. Stanisław Szweycer był zapraszany na uroczystości straży pożarnej, czy na przyjęcie myśliwców F16 na lotnisku bazy wojskowej w Łasku.

Opracował S. Popowski
 data dodania: 2018-04-04