Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Biogramy / genealogia  Stanisław Dłużewski, h. Pobóg 

osoba :
     Stanisław Dłużewski, h. Pobóg

pokrewieństwa :
     Dłużewski Stanisław, h. Pobóg to dziad osoby : Kański Józef, h. Janina II

nota biograficzna :


- (1865- 1935)- ziemianin, rolnik, działacz społeczny

Urodził się Dłużewie w rodzinie szlachecko- ziemiańskiej posługującej się herbem Pobóg. Edukację rozpoczął w Siennicy, a kontynuował w Szkole Realnej w Warszawie i na Politechnice w Rydze. Decyzją matki, zmuszony był przerwać studia by zająć się pracą w rodzinnym majątku. 

Majątek specjalizował się w hodowli krów i produkcji mleka. By znaleźć nowy rynek zbytu dla swoich produktów, Stanisław Dłużewski otworzył, a następnie rozwijał w Warszawie sieć mleczarni nadświdrzańskich, które były pierwowzorami współczesnych barów mlecznych. 

Dłużewski chętnie angażował się również w sprawy społeczne. Interesował się sprawami oświatowymi, m.in. poparł strajk w Seminarium Nauczycielskim w Siennicy, za co został aresztowany i osadzony w więzieniu, a następnie finansował i wspierał Królewsko- Polskie Seminarium dla Nauczycieli Ludowych, czyli polską szkołę dla nauczycieli.
 W 1906 roku założył Kółko rolnicze w Siennicy i powiatowe Towarzystwo Rolnicze w Mińsku.

Zajmował się także regulacją stosunków wodnych na rzece Świder, był jednym z założycieli Towarzystwa Melioracyjnego, dzięki czemu Dłużew był jednym z pierwszych w okolicy zmeliorowanych majątków. 

Po jego śmierci w 1935 roku, majątek przeszedł na własność jego dwóch córek: Wandy Marii Rzewuskiej i Zofii Kańskiej.  Po II wojnie światowej przeszedł w ręce skarbu państwa. W 1978 roku siedzibę wraz z parkiem przekazano Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dom jest wykorzystywany jako ośrodek pracy twórczej.
 data dodania: 2018-04-19