Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Historia mówiona  Biberstein-Starowieyski Kazimierz  

Historia mówiona - Biberstein-Starowieyski Kazimierz              

   Amelia Biberstein-Starowieyska z Łubieńskich cz. 1
   Amelia Biberstein-Starowieyska z Łubieńskich cz. 2
   Boże Narodzenie w Bratkówce
   Dwór w Bratkówce cz. 1
   Dwór w Bratkówce cz. 2
   Franciszek Biberstein-Starowieyski
   II wojna w majątku Bratkówka
   Janina Biberstein-Starowieyska z Ruczów
   Majątek Bratkówka pow. krośnieński
    Majątek Iwierzyce pow. ropczycko-sędziszowski
   Marek Biberstein-Starowieyski
   Marian Biberstein-Starowieyski
   Marian i Janina Biberstein-Starowieyscy
   Pochodzenie Starowieyskich herbu Biberstein
   Stanisław Jan Stefan Biberstein-Starowieyski cz. 1
   Stanisław Jan Stefan Biberstein-Starowieyski cz. 2
   Stanisław Szeptycki z Odrzykonia
   Stosunki społeczne w Bratkówce
   Życie codzienne w majątku Bratkówka