Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Rezultat wyszukiwania  Historia mówiona 

 Liczba nagrań spełniających kryteria wyszukiwania: 193

Historia mówiona - lista nagrań spełniających kryteria wyszukiwania          

   Władysław Komar junior- nowoczesny gospodarz
   Władysław Komar- dobry gospodarz i społecznik
   Majątek Bejsagoła na Litiwe
   Historia rodziny Komarów cz. 3
   Historia rodziny Komarów cz. 1
   Wojenne losy rodziny Szweycerów
   Reforma rolna w majątku Dobra Miasto Łask pow. łaski cz.1
   Gospodarka w majątku Dobra Miasto Łask pow. łaski cz.2
   Gospodarka w majątku Dobra Miasto Łask pow. łaski cz.1
   Majątek Dobra Miasto Łask pow. łaski
   Dwór w Lubczy pow. jędrzejowski i jego mieszkańcy
   Majątek Augustowo pow. bydgoski
   Dwór i majątek Giejsztowty na Białorusi cz. 2
   Stosunki społeczne w majątku Giejsztowty na Białorusi
   Dwór i majątek Giejsztowty na Białorusi cz. 1
   Majatek Młock pow. ciechanowski cz.2
   Majatek Młock pow. ciechanowski cz.1
   Gospodarka w majątku Olżewo Wielkie obwód grodzieński na Białorusi
   Dzieciństwo Cecylii Krasickiej cz. 2
   Historia rodziny Hepke cz. 2
   Majątek i dwór w Tuwalczewie powiat sieradzki
   Historia rodziny Laudowiczów cz. 3
   Historia rodziny Purzyckich i ich majątku Przyspa, powiat żuromiński cz. 3
   Historia rodziny Purzyckich i ich majątku Przyspa, powiat żuromiński cz. 2
   Historia rodziny Purzyckich i ich majątku Przyspa, powiat żuromiński cz. 1
   Majątek Przegaliny Duże, powiat radzyński
   Gospodarka w majątku Kurtowiany okręg szawelskim na Litiwe i Wysuczka obwód tarnopolski na Ukrainie
   Majątek Krępa pow. poddębicki cz. 2
   Majątek Cieszacin Wielki pow. jarosławski
   Majątek Cieszacin Wielki pow. jarosławski
   Majątek Pniewy, Lipnica pow. szamotulski w latach powojennych
   Majątki Krępa, Dominikowice, Śmiechów pow. poddębicki cz. 1
   Majątek Gola pow. gostyński cz. 2
   Majątek Gola, powiat gostyński cz. 1
   Reguły dziedziczenia
   Majątek Jadwisin
   Majątek Dąbki pow. pilski cz.1
   Majątek Samostrzel pow. nakielski cz. 1
   Gospodarka w majątku Roś, obw. grodzieński
   Majątek Wilanów cz. 5
   Majątek Wilanów- problemy finansowe
   Majątek Wilanów cz. 4
   Majątek Wilanów cz. 3
   Majątek Roś, obw. grodzieński cz.2
   Majątek Wilanów cz. 2
   Majątek Wilanów cz. 1
   Majątek Wilanów- reforma rolna
   Stosunki społeczne w Wilanowie cz. 1
   Majątek Roś, obw. grodzieński cz.1
   Jerzy Włodzimierz Jabłoński- prowadzenie majątku
   Inne majątki w okolicach Łomży
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. VI
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. V
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. IV
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. III
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. II
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. I
   Sąsiedztwo- majątek Lesznowola, pow. piaseczyński
   Świrz- opis majątku
   Losy Tadeusza Bora Komorowskiego cz. 01 - dzieciństwo
   22. Wizyta Bronisława Komorowskiego w Kowaliszkach
   07. Kurmen i majątki poboczne
   Reforma rolna w Parzymiechach pow. kłobucki
   Parzymiechy pow. kłobucki po II wojnie światowej
   Majątek w Bąkowej Górze pow. piotrkowski podczas II wojny światowej
   Majątek Smolina pow. turecki, wł. Tadeusza Maringe i Antonilli Maringe z.d. Wyganowskiej
   Majątek Jeziorna, pow. piaseczyński
   Majątek Franciszków pow. kutnowski
   Majątek Franciszków pow. kutnowski, produkcja rolna
   Majątek Franciszków pow. kutnowski po II wojnie światowej
   Majątek Franciszków pow. kutnowski - zakup majątku
   Majątek Andrychów pow. bielski- Pałac rodziny Bobrowskich
   Majątek Kościerzyn
   Historia rodziny Tomaszewskich i majątku w Krześlicach
   Hodowla zwierząt w majątku Opatówko pow. wrzesiński
   Dwór w Opatówku pow. wrzesiński
   Stosunki społeczne we Wrześni cz. 3
   Wielkanoc we Wrześni
   Boże Narodzenie we Wrześni cz. 2
   Boże Narodzenie we Wrześni cz. 1
   Stosunki społeczne w Wysuczce
   Majątek Września
   Majątek Wysuczka obw. tarnopolski na Ukrainie
   Stosunki społeczne we Wrześni cz. 5
   Stosunki społeczne we Wrześni cz. 4
   Stosunki społeczne we Wrześni cz. 2
   Stosunki społeczne we Wrześni cz. 1
   Gospodarka w majątku Września cz. 3
   Gospodarka w majątku Września cz.2
   Gospodarka w majątku Września cz. 1
   Stosunki społeczne w Wierzchowiskach
   Majątek Wierzchowiska
   Wypędzenie z majątku Wierzchowiska pow. gnieźnieński cz. 2
   Wypędzenie z majątku Wierzchowiska pow. gnieźnieński cz.1
   II wojna w Marcinkowicach (Jan Morawski)
   Życie codzienne w Marcinkowicach
    Święta w Marcinkowicach
   Reforma rolna w Marcinkowicach
   Stosunki społeczne w Marcinkowicach
   Gospodarka w Marcinkowicach cz. 2
   Gospodarka w Marcinkowicach cz. 1
   Majątek Marcinkowice pow. nowosądecki
   Okupacja niemiecka w majątkach - Chłapowscy
   Majątki Chłapowskich (Szołdry, Kopaszewo, Czerwona Wieś, Glesno, Sośnica, Żegocin) –
   Majątek Turew pow. kościański
   Gospodarka w majątkach na Ukrainie
   Majątek Politanki pow. jampolski na Ukrainie
   Majątek Swoboda pow. skrwirski na Ukrainie
   Majątki Tuszków pow. mohylowski, Sobólka pow. żytomierski i Wczorajsze pow. skrwirski na Ukrainie
   Majątek Srebrna (Serebryja) pow. mohylewski na Ukrainie
   Majątek Tadeuszówka pow. czechliński na Ukrainie cz. 2
   Majątek Tadeuszówka pow. czechliński na Ukrainie cz. 1
   Boże Narodzenie w Bratkówce
   Stosunki społeczne w Bratkówce
   Majątek Iwierzyce pow. ropczycko-sędziszowski
   Dwór w Bratkówce cz. 2
   Dwór w Bratkówce cz. 1
   Życie codzienne w majątku Bratkówka
   II wojna w majątku Bratkówka
   Majątek Bratkówka pow. krośnieński
   Wypędzenie z majątku rodziny Juliusza Karskiego
   Koszmar okupacji we Włostowie
   Wielkanoc we Włostowie
   Boże Narodzenie we Włostowie cz. 2
   Boże Narodzenie we Włostowie cz. 1
   Życie codzienne w majątku Włostów
   Majątek Karsy pow. płocki
   Majątek Włostów pow. opatowski
   Wypędzenie z majątku w Dłużewie
   Opis majątku w Dłużewie
   Dwór w Dłużewie pow. miński
   Wielkanoc w Dłużewie
   Koszmar okupacji w Kornaczówce
   Boże Narodzenie w Dłużewie pow. miński cz. 2
   Boże Narodzenie w Dłużewie pow. miński cz.1
   Majątek Kiczki
   Życie w majątku Jezupol Dzieduszyckich na Ukrainie
   Stosunki społeczne w Kornaczówce cz. 2
   Stosunki społeczne w Kornaczówce cz. 1
   Dwór w Kornaczówce na Ukrainie
   Dwór w Lasominie
   Majątek Białe Błota (ob. część Aleksandrowa Kuj.)
   Koszmar okupacji w Babicach
   Majątek Babice pow. warszawski zach.
   Majątek Wola Pogroszewska pow. grójecki
   Koszmar okupacji w Wójnicach cz 2
   Stosunki społeczne w Wójnicach
   Wejście Sowietów do majątku
   Koszmar okupacji w Pytowicach cz. 2
   Koszmar okupacji w Pytowicach cz. 1
   Stosunki społeczne w Poćwierku
   Stosunki społeczne w Pytowicach cz. 3
   Stosunki społeczne w Pytowicach cz. 2
   Stosunki społeczne w Pytowicach cz. 1
   Majątek Pytowice po II wojnie
   Dwór w Pytowicach
   Koszmar okupacji w Wójnicach cz 1
   Stosunki społeczne w Wójnicach
   Majątek Pytowice cz. 2
   Majątek Pytowice cz. 1
   Majątek Poćwirk
   Majątek Wójnice cz. 3
   Majątek Wójnice cz. 2
   Majątek Wójnice cz. 1
   Gospodarka w majątku Kalinówka
   Dwór w Kalinówce cz. 6
   Dwór w Kalinówce cz. 5
   Majątek Kadyny
   Majątek Henryków koło Słupska
   Koszmar okupacji w Kalinówce cz 2
   Wypędzenie z majątku w Kalinówce
   Majątek Lipie pod Częstochową
   Życie codzienne w Kalinówce cz. 6
   Życie codzienne w Kalinówce cz. 5
   Życie codzienne w Kalinówce cz. 4
   Życie codzienne w Kalinówce cz. 3
   Życie codzienne w Kalinówce cz. 2
   Życie codzienne w Kalinówce cz. 1
   Dwór w Kalinówce cz. 4
   Dwór w Kalinówce cz. 3
   Dwór w Kalinówce cz. 2
   Dwór w Kalinówce cz. 1
   Dwór w Ligocie cz. 2
   Dwór w Ligocie cz. 1
   Majątek Żerkowice (ob. dzielnica Zawiercia) Tymienieckich cz. 2
   Majątek Żerkowice (ob. dzielnica Zawiercia) Tymienieckich cz. 1
   Kalinówka po II wojnie
   Koszmar okupacji w Kalinówce cz 1
   Majątek Kalinówka pow. zawierciański
   Dwór na Grochowie w Warszawie
   Majątek w Styrzyńcu pow. bialski po II wojnie cz.2
   Majątek w Styrzyńcu pow. bialski po II wojnie cz. 1
   Dwór w Styrzyńcu pow. bialski