Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Rezultat wyszukiwania  Historia mówiona 

 Liczba nagrań spełniających kryteria wyszukiwania: 136

Historia mówiona - lista nagrań spełniających kryteria wyszukiwania          

   Życie codzienne w majątku Bejsagoła na Liwie cz. 4
   Życie codzienne w majątku Bejsagoła na Liwie cz. 3
   Życie codzienne w majątku Bejsagoła na Liwie cz. 2
   Życie codzienne w majątku Bejsagoła na Liwie cz. 1
   Losy rodziny Komarów w czasie I wojny światowej
   Historia rodziny Komarów cz. 3
   Historia rodziny Komarów cz. 2
   Historia rodziny Komarów cz. 1
   Władysław Sobański- przodkowie i pochodzenie
   Powojenne losy rodziny Szweycerów
   Życie codzienne w majątku Dobra Miasto Łask pow. łaski
   Gospodarka w majątku Dobra Miasto Łask pow. łaski cz.1
   Historia rodziny Prądzyńskich
   Historia rodziny Szweycerów
   Dwór w Lubczy pow. jędrzejowski i jego mieszkańcy
   Historia rodziny Wielowieyskich i ich majątku Chełmno pow. radomszczański
   Historia rodziny Brzozowskich cz. 2
   Historia rodziny Brzozowskich cz. 1
   Historia rodziny Skarbek cz. 5
   Historia rodziny Skarbek cz. 4
   Historia rodziny Skarbek cz. 2
   Historia rodziny Skarbek cz. 1
   Historia rodziny Bacciarelli cz. 5
   Wojenne losy rodziny Krasickich cz. 4
   Wojenne losy rodziny Krasickich cz. 3
   Stosunki dworu z kościołem- Olżewo Wielkie obw. grodzieński na Białorusi cz. 2
   Stosunki dworu z kościołem- Olżewo Wielkie obw. grodzieński na Białorusi cz. 1
   Stosunki polsko- żydowskie na Białorusi cz. 3
   Stosunki polsko- żydowskie na Białorusi cz. 2
   Stosunki polsko- żydowskie na Białorusi cz. 1
   Historia rodziny Hepke cz. 2
   Koszmar okupacji cz.2
   Stosunki społeczne i rodzinne w Tuwalczewie powiat sieradzki
   Historia rodziny Laudowiczów cz. 5
   Historia rodziny Laudowiczów cz. 4
   Historia rodziny Laudowiczów cz. 3
   Historia rodziny Laudowiczów cz. 2
   Historia rodziny Laudowiczów cz. 1
   Stosunki społeczne w Przyspie, powiat żuromiński
   Historia rodziny Purzyckich i ich majątku Przyspa, powiat żuromiński cz. 3
   Historia rodziny Purzyckich i ich majątku Przyspa, powiat żuromiński cz. 2
   Historia rodziny Purzyckich i ich majątku Przyspa, powiat żuromiński cz. 1
   Boże Narodzenie i Wielkanoc w majątku Przegaliny Duże, powiat radzyński
   Stosunki społeczne w majątku Przegaliny Duże, powiat radzyński
   Życie codzienne w majątku Przegaliny Duże, powiat radzyński
   Historia rodziny Szaniawskich cz. 2
   Historia rodziny Szaniawskich cz. 1
   Majątek Przegaliny Duże, powiat radzyński
   Gospodarka w majątku Kurtowiany okręg szawelskim na Litiwe i Wysuczka obwód tarnopolski na Ukrainie
   Powojenne losy rodziny Plater- Zyberk cz. 1
   Izabela Plater- Zyberk z domu Czarkowska- Golejewska
   Historia rodziny Czarkowskich- Golejewskich cz. 2
   Historia rodziny Czarkowskich- Golejewskich cz. 1
   Majątek Kurtowiany okręg szawelski na Litwie
   Historia rodu Plater cz. 4
   Historia rodu Plater cz. 3
   Historia rodu Plater cz. 2
   Historia rodu Plater cz. 1
   Bohaterowie rodzinni- biskup Bogusław Radoszewski i Michał Radoszewski
   Bohaterowie rodzinni- Józef Radoszewski
   Majątek Krępa pow. poddębicki cz. 2
   Majątek Pniewy, Lipnica pow. szamotulski w latach powojennych
   Powojenne losy rodziny Radoszewskich cz. 2
   Powojenne losy rodziny Radoszewskich cz. 1
   Historia rodziny Radoszewskich
   Stosunki społeczne w Goli pow. gostyński
   Powojenne losy rodziny Potworowskich
   Pałac w Goli pow. gostyński cz. 2
    Historia rodziny Potworowskich cz. 2
   Pałac w Goli pow. gostyński cz. 1
   Historia rodziny Potworowskich cz. 1
   Majątek Gola, powiat gostyński cz. 1
   Stosunki społeczne w Samostrzelu pow. nakielski cz. 2
   Bohaterowie rodzinni- Adolf Bniński
   Zacni goście w Samostrzelu pow. nakielski
   Historia rodziny Bnińskich cz. 7
   Historia rodziny Bnińskich cz. 6
   Historia rodziny Bnińskich cz. 5
   Historia rodziny Bnińskich cz. 4
   Historia rodziny Bnińskich cz. 3
   Historia rodziny Bnińskich cz. 2
   Historia rodziny Bnińskich cz. 8
   Historia rodziny Bnińskich cz. 1
   Majątek Wilanów- historia cz. 3
   Majątek Roś, obw. grodzieński cz.1
   Historia rodziny Branickich
   Stosunki społeczne w Pniewach, pow. łomżyński cz. II
   Stosunki społeczne w Pniewach, pow. łomżyński cz. I
   Życie codzienne w majątku Pniewy , pow. łomżyński cz. II
   Historia rodziny Jabłońskich cz. II
   Historia rodziny Jabłońskich cz. I
   Sąsiedztwo- majątek Lesznowola, pow. piaseczyński
   Historia rodziny Czekanowskich
   Historia rodu de Lamezan Salins
   Świrz- stosunki społeczne
   Wypędzenie z majątku w Parzymiechach pow. kłobucki
   Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc w Parzymiechach, pow. kłobucki
   Pochodzenie rodziny Potockich h. Pilawa Złota
   Parzymiechy, pow. kłobucki - dwór i pałac
   Losy rodziny Potockich podczas II wojny światowej cz. I
   Rodzina Wyganowskich podczas II Wojny Światowej
   Majątek Skotniki pow. sochaczewski, podczas II Wojny Światowej
   Majątek Franciszków pow. kutnowski
   Kościelec, pow. kolski po wojnie
   Jan Wyganowski - losy po II wojnie światowej
   Historia rodziny Wyganowskich cz 2
   Historia rodziny Wyganowskich cz 1
   Antonilla Maringe z Wyganowskich podczas wojny
   Życie codzienne w majątku cz 2
   Życie codzienne w majątku cz 1
   Wypędzenie z majątku
   Stosunki społeczne w Kościerzynie cz 3
   Stosunki społeczne w Kościerzynie cz 2
   Stosunki społeczne w Kościerzynie cz 1
   Stanisław Kostka Prądzyński
   Rodzina Prądzyńskich podczas wojny
   Rodzina Prądzyńskich i Szweycerów po wojnie
   Historia rodziny Prądzyńskich
   Generał Ignacy Prądzyński cz 1
   Dwór w Kościerzynie cz 2
   Dwór w Kościerzynie cz 1
   Życie po wojnie cz 2
   Wypędzenie z majątku w Krześlicach
   Tomasz Hutten-Czapski
   Koszmar okupacji cz 1
   Jan Ludwik Tomaszewski
   Historia rodziny Tomaszewskich i majątku w Krześlicach
   Historia rodziny Hutten-Czapskich cz 3
   Historia rodziny Hutten-Czapskich cz 1
   Życie codzienne cz 2
   Życie codzienne cz 1
   Wypędzenie z majątku Opatówko pow. wrzesiński
   Święta w majątku Opatówko pow. wrzesiński
   Losy rodziny Rurek po II wojnie światowej
   Historia rodziny Rurek
   Dwór w Opatówku pow. wrzesiński