Ziemiańskie historie
Strona Glowna Galeria Biogramy Miejscowosci Historia mowiona Dodaj historie Wyszukaj Bibliografia
 Strona główna  Rezultat wyszukiwania  Historia mówiona 

 Liczba nagrań spełniających kryteria wyszukiwania: 82

Historia mówiona - lista nagrań spełniających kryteria wyszukiwania          

   Reforma rolna w majątku Dobra Miasto Łask pow. łaski cz.2
   Wojenne losy rodziny Szweycerów
   Powojenne losy rodziny Szweycerów
   Reforma rolna w majątku Dobra Miasto Łask pow. łaski cz.1
   Janusz Szweycer i synowie- wojenne losy
   Janusz Szweycer- społecznik
   Boże Narodzenie i Wielkanoc w majątku Dobra Miasto Łask pow. łaski
   Życie codzienne w majątku Dobra Miasto Łask pow. łaski
   Gospodarka w majątku Dobra Miasto Łask pow. łaski cz.1
   Dwór i majątek Giejsztowty na Białorusi cz. 1
   Historia rodziny Bacciarelli cz. 4
   Historia rodziny Bacciarelli cz. 1
   Historia rodziny Laudowiczów cz. 4
   Koszmar okupacji w Przegalinach Dużych, powiat radzyński
   Historia rodziny Szaniawskich cz. 2
   Koszmar okupacji w Wilanowie cz. 1
   Majątek Wilanów cz. 4
   Majątek Wilanów- historia cz. 2
   Majątek Wilanów- historia cz. 1
   Ewa Jabłońska- Deptuła
   Koszmar okupacji cz. III
   Stosunki społeczne w Pniewach, pow. łomżyński cz. II
   Stosunki społeczne w Pniewach, pow. łomżyński cz. I
   Jabłońscy- losy powojenne
   Pniewy, pow. łomżyński w czasie II wojny światowej
   Koszmar okupacji cz. II
   Koszmar okupacji cz. I
   Janusz Jabłoński- edukacja cz. II
   Janusz Jabłoński- edukacja cz. I
   Pierwsze samochody w Pniewach, pow. łomżyński
   Jerzy Włodzimierz Jabłoński- prowadzenie majątku
   Boże Narodzenie w Pniewach, pow. łomżyński
   Wielkanoc w Pniewach, pow. łomżyński
   Dwór w Pniewach, pow. łomżyński cz. VII
   Życie codzienne w majątku Pniewy , pow. łomżyński cz. II
   Życie codzienne w majątku Pniewy , pow. łomżyński cz. I
   Janusz Jabłoński- edukacja cz. III
   Inne majątki w okolicach Łomży
   Gospodarka w majątku Pniewy, pow. łomżyński
   Dwór w Pniewach, pow. łomżyński cz. VI
   Dwór w Pniewach, pow. łomżyński cz. V
    Dwór w Pniewach, pow. łomżyński cz. IV
   Dwór w Pniewach, pow. łomżyński cz. III
   Dwór w Pniewach, pow. łomżyński cz. II
   Dwór w Pniewach, pow. łomżyński cz. I
   Jarzy Włodzimierz Jabłoński- społecznik
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. VI
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. V
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. IV
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. III
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. II
   Historia rodziny Jabłońskich cz. II
   Historia rodziny Jabłońskich cz. I
   Historia rodziny Wosińskich
   Majątek Pniewy, pow. łomżyński cz. I
   15. Odejście od ziemiaństwa do zajęć pozarolniczych
   14. Los majątków rodziny Komorowskich na początku XX wieku
   Stefan Wyganowski- wspomnienia z okupacji i Powstania Warszawskiego
   Rodzina Wyganowskich podczas II Wojny Światowej
   Majątek Skotniki pow. sochaczewski, podczas II Wojny Światowej
   Majątek Franciszków pow. kutnowski, produkcja rolna
   Majątek Franciszków pow. kutnowski - zakup majątku
   Łowicz pow. łowicki, po wkroczeniu armii czerwonej
   Jan Wyganowski- wojna polsko-bolszewicka 1920
   Jan Wyganowski- okes okupacji
   Jan Wyganowski - losy po II wojnie światowej
   Historia rodziny Wyganowskich cz 2
   Losy rodziny Tomaszewskich po II wojnie światowej
   Koszmar okupacji cz 2
   Koszmar okupacji cz 1
   Jan Ludwik Tomaszewski
   Historia rodziny Tomaszewskich i majątku w Krześlicach
   Historia rodziny Hutten-Czapskich cz 1
   Fabryka dywanów w Warszawie
   II wojna w Marcinkowicach (Jan Morawski)
   Marian i Janina Biberstein-Starowieyscy
   Stanisław Jan Stefan Biberstein-Starowieyski cz. 2
   Stanisław Jan Stefan Biberstein-Starowieyski cz. 1
   Janina Biberstein-Starowieyska z Ruczów
   Wybitni przedstawiciele: Jan Zaremba cz. 2
   Wybitni przedstawiciele: Jan Zaremba cz. 1
   Udział ziemian w konspiracji – II wojna światowa (Jan Stempkowski)